Ebooks
Historia Polski (komplet zeszytów) PDF PL

Size : 1.77 GB
Seeds : 4400
Leechs : 10376
Files
Historia Polski (komplet zeszytów) PDF PL.zip 1.77 GB
Torrent Description
				 							Sampl​e:
http://{spam link removed}/api/1/files/6PbkE4P/0/blob?download
http://www3.zippyshare.com/v/97117951/file.html

image

lista plików:
\Historia Polski (komplet zeszytów) PDF PL
Historia Polski 01 - Pradzieje.pdf 69 mb
Historia Polski 02 (cz1) - Polska Piastów - Czasy Mieszka I.pdf 13 mb
Historia Polski 02 (cz2) - Polska Piastów - Rządy Bolesława Chrobrego.pdf 8 mb
Historia Polski 02 (cz3) - Polska Piastów - Czasy dezorganizacji kraju.pdf 12 mb
Historia Polski 02 (cz4) - Polska Piastów - Rządy Bolesława Krzywoustego.pdf 9 mb
Historia Polski 02 (cz5) - Polska Piastów - Rozbicie dzielnicowe.pdf 32 mb
Historia Polski 02 (cz6) - Polska Piastów - Panowanie Kazimierza Wielkiego.pdf 47 mb
Historia Polski 03 (cz1) - Rozkwit kultury staropolskiej - Dynastia Jagiellonów.pdf 54 mb
Historia Polski 03 (cz2) - Rozkwit kultury staropolskiej - Złoty wiek.pdf 82 mb
Historia Polski 04 (cz1) - Polska Królów elekcyjnych - Niepokoje XVI-XVII wieku.pdf 46 mb
Historia Polski 04 (cz2) - Polska Królów elekcyjnych - Samowola magnatów.pdf 6 mb
Historia Polski 04 (cz3) - Polska Królów elekcyjnych - Potop szwedzki.pdf 16 mb
Historia Polski 04 (cz4) - Polska Królów elekcyjnych - Kresy w ogniu.pdf 2 mb
Historia Polski 05 - Upadek Rzeczypospolitej.pdf 96 mb
Historia Polski 06 (cz1) - W niewoli - Pierwsze lata zaborów.pdf 6 mb
Historia Polski 06 (cz2) - W niewoli -Księstwo Warszawskie.pdf 12 mb
Historia Polski 06 (cz3) - W niewoli -Czasy Królestwa Polskiego.pdf 27 mb
Historia Polski 06 (cz4) - W niewoli -Powstanie Listopadowe.pdf 18 mb
Historia Polski 06 (cz5) - W niewoli -Powstanie Styczniowe.pdf 22 mb
Historia Polski 06 (cz6) - W niewoli -Ostatnie lata niewoli.pdf 72 mb
Historia Polski 07 - I Wojna Światowa.pdf 25 mb
Historia Polski 08 - II Rzeczpospolita.pdf 98 mb
Historia Polski 09 (cz1) - II Wojna Światowa - Wojna obronna 1939.pdf 25 mb
Historia Polski 09 (cz2) - II Wojna Światowa - Okupacja i konspiracja.pdf 58 mb
Historia Polski 09 (cz3) - II Wojna Światowa - Polacy na obcych frontach.pdf 47 mb
Historia Polski 09 (cz4) - II Wojna Światowa - Echa wojny.pdf 33 mb
Historia Polski 10 (cz1) - Polska Ludowa - Budowa PRL-u.pdf 63 mb
Historia Polski 10 (cz2) - Polska Ludowa - Rządy Gomułki.pdf 28 mb
Historia Polski 10 (cz3) - Polska Ludowa - Czasy Gierka.pdf 64 mb
Historia Polski 11 (cz1) - Ku Wolności - ''Solidarność'', stan wojenny i schyłek PRL-u.pdf 17 mb
Historia Polski 11 (cz2) - Ku Wolności - III Rzeczpospolita.pdf 31 mb
Historia Polski 12 (cz1) - Portrety - Królowie i książęta.pdf 61 mb
Historia Polski 12 (cz2) - Portrety - Staropolscy politycy i wojskowi.pdf 47 mb
Historia Polski 12 (cz3) - Portrety - Nowożytni politycy i wojskowi.pdf 59 mb
Historia Polski 12 (cz4) - Portrety - Święci i duchowni.pdf 29 mb
Historia Polski 12 (cz5) - Portrety - Pisarze i artyści.pdf 40 mb
Historia Polski 12 (cz6) - Portrety - Naukowcy i odkrywcy.pdf 16 mb
Historia Polski 13 - Znamienite rody.pdf 33 mb
Historia Polski 14 (cz1) - Historyczne miasta - Perły (większe miasta).pdf 107 mb
Historia Polski 14 (cz2) - Historyczne miasta - Perełki (mniejsze miasta).pdf 56 mb
Historia Polski 15 (cz1) -Zamki,twierdze i rezydencje - Obiekty w większych miejscowościach.pdf 87 mb
Historia Polski 15 (cz2) -Zamki,twierdze i rezydencje - Obiekty w mniejszych miejscowościach.pdf 58 mb
Historia Polski 16 - Muzea i archiwa.pdf 61 mb
Historia Polski 17 - Dzieła piśmiennictwa.pdf 70 mb
Historia Polski 18 - Tablice chronologiczne.pdf 45 mb